Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Подготовка на минерални суровини PDF Печати Е-пошта

Експертскиот тим за ПМС на Рудплан работи со клиентите за идентификација на потребите за подготовка на планираниот производ и за одредување на опремата за постигнување на оваа цел. Нашите експерти ги проценуваат податоците од истражувањето и пилот-постројките пред развојот на дијаграмот и пред изборот на опремата за ПМС. Тие работат со специјалисти за потројки, за конструкција и за операции за да ги минимизираат трошоците и за да обезбедат оперативност на постројката.

Од овие дијаграми, може да се идентификува и да се димензионира соодветна опрема, да се подготват шеми за постројката и да се проценат трошоците за постројката. Посебно внимание треба да се посвети на дизајнирањето на процесот за ПМС и на постројката за да се добие посакуваниот производ со посакуваниот трошок.

Рудплан може да обезбеди техничко знаење за клиентите да можат да пренесуваат, да дробат, да сепарираат, да одводнуваат, да печат, да мелат, да концентрираат и да агломерираат различни типови руди.

Услуги:

  • Развој на дијаграми и дизајн на постројки
  • Проценка на процесот и енергијата
  • Дробење
  • Дробење и сеење
  • Концентрација
  • Пелетизирање (агломерација)
  • Дефинирање на опремата за ПМС
  • Помош на работното место